Úvod
Puvodním úcelem techto webových stránek byl jednoduchý popis zámku Lobkovice pro zaclenení na webové stránky Asociace majitelu hradu a zámku (AMHZ). Pri príprave stránek jsme však zjistili, že práve mimorádné okolnosti konfiskace majetku jedné z význacných rodin a poté navrácení majetku o dve generace pozdeji jejím potomkum si zaslouží rozšírení na témata, o jejichž publikaci jsme puvodne neplánovali.
Copyleft    2009-2012 lobkovi.cz
All wrongs reserved
All rights reversed
Kde domov muj?
www.lobkovi.cz se pripravuje
en français
H
O
M
E
B
A
C
K